معرفی دانشکده

 
 
در اجرای خط‌مشی نوین دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه و تقویت مبانی و بنیادهای تحقیقاتی و پژوهشی در سطوح مختلف تخصصی و تربیت کادر آموزشی واجد شرایط برای پاسخگویی به‌نیازهای روزافزون دانشگاه، از حدود سه سال پیش واحد علوم و تحقیقات مبادرت به‌تفکیک دانشکده‌های علوم انسانی نمود. بر همین اساس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۸۲ تأسیس گردید و فعالیت خود را با یک اطاق که همان دفتر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بود با یک نفر کارشناس آموزشی و با حمایت، پشتیبانی و کمک اداری معاونت محترم آموزشی آغاز نمود.
دانشکده حقوق و علوم سیاسی در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به‌دستور ریاست محترم عالیه دانشگاه از دانشکده علوم انسانی تفکیک گردید و فعالیت‌های خود را با دو نفر پرسنل در حوزه آموزش به‌صورت مستقل آغاز کرد. هم‌اکنون پس از گذشت حدود هشت سال، دانشکده در دو حوزه آموزش و پژوهش با ۹ نفر پرسنل در حال فعالیت است. ریاست دانشکده را از دی ماه سال ۱۳۸۹ آقای دکتر مجید توسلی رکن‌آبادی عهده‌دار می‌باشند. دانشکده در حال حاضر دارای چهار گروه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌اللمل (با مدیریت آقای دکتر کیهان برزگر)، حقوق خصوصی (با مدیریت آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی)، حقوق عمومی و بین الملل (با مدیریت آقای دکتر سیدمحمد هاشمی) و گروه حقوق جزا و جرم شناسی (با مدیریت آقای دکتر محمد‌علی مهدوی‌ثابت) است. دانشکده در گروه حقوق دارای ۱۰ عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت و ۱۳ عضو هیأت‌علمی نیمه‌وقت و در گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دارای ۸ عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت و ۶ عضو هیأت‌علمی نیمه‌وقت است.
 
ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: دکتر مجید توسلی رکن‌آبادی
مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی