درباره دانشکده

در اجرای خط‌مشی نوین دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر توسعه و تقویت مبانی و بنیادهای تحقیقاتی و پژوهشی در سطوح مختلف تخصصی و تربیت کادر آموزشی واجد شرایط برای پاسخگویی به‌نیازهای روزافزون دانشگاه، واحد علوم و تحقیقات مبادرت به‌تفکیک دانشکده‌های علوم انسانی کرد. بر این اساس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد. دانشکده فعالیت خود را با یک اتاق، یک نفر کارشناس آموزشی و با حمایت، پشتیبانی و کمک اداری حوزه معاونت آموزشی آغاز کرد. دانشکده حقوق و علوم سیاسی در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به‌دستور رئیس محترم وقت دانشگاه، از دانشکده علوم انسانی تفکیک شد و فعالیت‌ خود را با دو نفر پرسنل در حوزه آموزش به‌صورت مستقل آغاز کرد. هم‌اکنون پس از گذشت حدود دوازده سال، دانشکده در دو حوزه آموزش و پژوهش با ۹ نفر پرسنل در حال فعالیت است. از دی ماه سال ۱۳۸۹ آقای دکتر مجید توسلی رکن‌آبادی عهده‌دار ریاست دانشکده هستند. دانشکده در حال حاضر دارای چهار گروه تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (با مدیریت آقای دکتر ازغندی)، حقوق خصوصی (با مدیریت آقای دکتر گودرز افتخارجهرمی)، حقوق عمومی و بین الملل (با مدیریت آقای دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی) و گروه حقوق جزا و جرم شناسی (با مدیریت آقای دکتر محمد‌علی مهدوی‌ثابت) است. دانشکده در گروه حقوق دارای ۱۰ عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت و ۱۳ عضو هیأت‌علمی نیمه‌وقت و در گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دارای ۸ عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت و ۶ عضو هیأت‌علمی نیمه‌وقت است.

ریاست‌ دانشکده
نام و نام خانوادگی: دکتر مجید توسلی رکن‌آبادی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

مرتبه علمی: دانشیار